DARRERES NOTÍCIES

Apunt filosòfic

No és fruit de la casualitat que aquest projecte rebi el nom de “Políedre; La Barcelona Polièdrica”. Es tracta d’un concepte extret de la filosofia clàssica. No  ens hem inspirat en qualevol políedre, sinó en un dodecàedre platònic.

El 360ac Plató escriu un diàleg que s'anomena "Timeu" on els interlocutors són: Sòcrates, Timeu, Críties i Hermòcrates. En un fragment del diàleg s'explica la consitució de l'univers segons la teoria dels sòlids platònics. La reflexió ens convida a fer una lectura del cosmos en clau geomètrica, de manera que els quatre elements equivaldran a quatre sòlids geomètrics regulars. Així que els àtoms de la matèria es configuren a través de sòlids geomètrics regulars (els denominats sòlids platònics); de tal manera que: el foc té forma de tetraèdre, l'aire d'octaèdre, l'aigua d'icosaèdre i la terra de cub. El dodecàedre  equivaldrà al 5è element, també denominat èter com "idea" (ίδέα) o "allò diví" (ίερόν, hieron) per Plató.

4473774589_a3ce4e26d7

"A la terra li atribuïm la figura cúbica, perquè la terra és (l'element) més díficil de moure, el més tenaç, el de les bases sòlides...la figura sòlida de la piràmide (tetràedre) és l'element i el gèrmen del foc, la segona en ordre de naixement (octaèdre) és l'element de l'aire, i la tercera (icosàedre) és l'aigua." 
Plató; Timeu (55d)

Políedre és un cos que troba el seu contingut i la seva matèria essencial en el teixit cultural de la ciutat de Barcelona.  Un cos format per elements heterogenis que ens remeten al background cultural de Barcelona.

No volem abastar allò inabastable, ni perdre’ns en la immensitat i ens marcarem uns límits per facilitar l’encaix pràctic del projecte. Per tal de ser més objectius i realistes aprofundirem sols en una mostra d’aquesta realitat en representació d’una realitat molt més àmplia. Ens aproximarem a aquelles manifestacions artístiques que corresponguin a una sel·lecció d’artistes representants de les comunitats immigrades a Barcelona. Una mostra d’artistes que els podrem classificar en funció de la disciplina artística i/o disciplines artístiques que treballen. 

El dodecàedre serà el dibuix metafòric del nostre projecte, una representació que simbolitza la complexitat d’un cosmos. Estarà format figures planes o cares; un dodecàedre format per dotze figures planes o cares que representaran dotze àrees artístiques.

4473773777_080becfbce

En el nostre imaginari una disciplina artística es dibuixarà com una figura plana. Una disciplina artística es pot convertir en una forma de comunicar-­‐se, en un camí a recórrer, en un espai d’expressió. En aquest cas, l’espai de comunicació artística el pensarem com una figura abstracte i geomètrica fugint de més delimitacions i condicionants que no siguin als propis que ens remet el concepte.

Dins aquest concepte hi podrem encabir una gran varietat de treballs, sempre des del punt de vista del rigor i la professionalitat, assessorats per especialistes dels diferents àmbits. Tots els artistes podran aportar els seus treballs d’una forma lliure i no condicionada per l’origen social, sexe o àmbit geogràfic d’on provinguin. L’únic requeriment és que els seus treballs encaixin amb la definició conceptual del projecte. Els propis artistes són part del procés de creació del projecte i seran una part activa i participativa d’aquest.

leonardo-ti

Totes les cares poligonals que els representen tindran la mateixa mida i proporció. Això serà una arma de doble fil per posar en relleu la importància d’establir interaccions des d’un principi igualitari, tot i que sempre mantindrem el principi de diferenciació entre les diferents disciplines i les cultures representades.

De fet, segons el filòsof Plató, el dodecàedre és símbol de la divisió de l’univers, per tant, ens interessa aquesta idea de fer palpable la diferenciació entre els múltiples mitjans d’expressió i les cultures originàries dels artistes.

Tanmateix volem promoure la interacció entre aquests artistes, els diferents llenguatges artístics i l’entorn. L’entorn tan ens remet al context de la ciutat de Barcelona, a la interacció entre artistes,  al context d’origen i -sobretot- al context conceptual que estem construïnt d’una forma polièdrica. Entenem que POLÍEDRE és un projecte que està en construcció, un projecte obert i flexible que estem construïnt entre tots.

IMG-20131011-WA0018-1