DARRERES NOTÍCIES

El projecte

This information is also available in: English

 

Logo Poliedre

Què és? POLÍEDERE és una plataforma d’artistes i/o actors culturals immigrants residents a Barcelona.

Context: Políedre és un projecte que troba el seu punt de partida en la interacció cultural vigent a la ciutat de Barcelona en l’actualitat.

Com? A través d’un espai web, trobades periòdiques i de la programació d’activitats (ex. Festival Vèrtex BCN)

Qui són els protagonistes? Els treballs d’una mostra d’artistes o agents culturals immigrants interrelacionats amb  la ciutat de Barcelona.

Quina forma té el Políedre? Es tracta d’un dodecàedre format per dotze figures planes o cares que representaran dotze disciplines artístiques.

1. Creació Literària / 2. Música / 3. Video‐Art / 4. Teatre / 5. Arts de carrer / 6. Cinema / 7. Arts multidisciplinars / 8. Dansa / 9.Arts visuals/ 10.Performance/ 11.Net.Art/ 12.Fotografia.

 Objectiu estratègic: Donar visibilitat al treball artístic dels artistes i/o actors culturals immigrants que viuen a Barcelona.

Per aconseguir aquest objectiu estratègic ens marquem dos objectius operatius.

1. L’elaboració d’un recull de les manifestacions artístiques de caire multidisciplinar i multicultural vinculades a aquests creadors en forma de catàleg web.

2. Al mateix temps el projecte és un model de dinamisme cultural que incorporarà un pla estratègic de difusió, promoció i interacció entre artistes des d’una programació estable d’activitats i actes. La primera activitat anual serà “Festival Vèrtex BCN”

Valors:

Ens interessa la INTERCULTURALITAT, la INTERACCIÓ social i el DIÀLEG entre les diferents manifestacions artístiques i llenguatges; com també els punts de convergència entre artistes. Quan s’ajunten i es creuen artistes, valors, llenguatges i sensiblitats diverses neixen obres d’art amb un valor afegit respecte a aquelles que només han estat pensades unidireccionalment.

Ens interessa el CONEIXMENT TRANSVERSAL i el treball artístic no estàtic que neix del moviment, de la migració, de la interacció, de la comunitat i del descobriment de nous llenguatges culturals.

El nostre punt de partida és el NETWORKING: El networking és el procés actiu de crear, mantenir i desenvolupar els contactes dels artistes en un context professional, amb un enfocament estratègic (perseguir finalitats que responen al propòsit de promoure la carrera de l’artista) i un procés planificat (eines i mètodes que assegurin el seguiment i l’actualització de la seva presència en la xarxa de manera sistemàtica).

Ens interessa la força del grup, el treball en equip, tot allò que aporta la col·lectivitat respecte als treballs individuals dels artistes, noves dinàmiques artístiques impulsades des del TREBALL COL·LECTIU. Ens interessa implicar associacions i entitats amb les que compartim necessitats, objectius per tal de referenciar-nos a un context social que s’apropi a la realitat i treballar de forma cooperativa també des de la gestió facilitant l’optimització de recursos entre altres coses.

Donem suport a la CREACIÓ ARTÍSTICA impulsant noves formes de creació i la vinculació d’aquestes a les NOVES TECNOLOGIES

D’aquesta manera volem sensibilitzar al conjunt de la ciutadania sobre la interculturalitat de l’art contemporani nascut a la ciutat de Barcelona avui en dia.

Quins són els referents culturals del projecte? Aneu a APUNTS FILOSÒFICS